Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin của Digital Marketing DMA là một tài liệu quan trọng để thông báo cho khách hàng và người dùng về cách thông tin của họ được thu thập, sử dụng và bảo vệ. Dưới đây là một số điểm quan trọng trong chính sách bảo mật của Digital Marketing DMA:

1. Đối tượng áp dụng:

Chính sách này áp dụng cho tất cả các cá nhân và tổ chức truy cập và sử dụng trang web của Digital Marketing DMA, bất kể thiết bị hoặc giao diện truy cập nào.

2. Loại thông tin thu thập:

Digital Marketing DMA thu thập các loại thông tin cá nhân như thông tin liên lạc, thông tin thiết bị và trình duyệt web, thông tin tài khoản, thông tin khác mà người dùng cung cấp hoặc đồng ý để thu thập.

3. Mục đích sử dụng thông tin:

Digital Marketing DMA sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp và hỗ trợ dịch vụ, cập nhật tiến độ dịch vụ, gửi thông tin sản phẩm và dịch vụ, truy vấn thông tin đối tượng trong trường hợp cần thiết về pháp luật, phân tích xu hướng, và phát triển kinh doanh.

4. Sử dụng Cookies:

Digital Marketing DMA sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người dùng và duy trì trạng thái đăng nhập của người dùng.

5. Chia sẻ thông tin:

Digital Marketing DMA có thể chia sẻ thông tin người dùng với công ty mẹ, đối tác, và các bên thứ ba liên quan để cung cấp dịch vụ và tuân thủ các yêu cầu pháp luật.

6. Lưu trữ thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu của Digital Marketing DMA và tuân thủ các quy định pháp luật.

7. Cam kết bảo mật:

Digital Marketing DMA cam kết bảo mật thông tin người dùng, nhưng không đảm bảo tính bảo mật trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh mạng hoặc nếu thông tin được lưu trữ và bảo mật bởi người dùng không đủ.

8. Thay đổi chính sách:

Digital Marketing DMA có quyền thay đổi/cập nhật chính sách bảo mật và sẽ thông báo về những thay đổi này. Việc sử dụng tiếp tục của trang web sau các thay đổi này đồng nghĩa với việc đồng ý với các điều khoản mới.

Khách hàng và người dùng cần đảm bảo đọc và hiểu rõ chính sách bảo mật của Digital Marketing DMA và cân nhắc các quyết định liên quan đến việc cung cấp thông tin cá nhân và sử dụng dịch vụ của họ dựa trên thông tin này.

Đánh giá page