banner dma

Điều kiện giao dịch

Điều Khoản Dịch Vụ này quy định các quyền lợi, trách nhiệm và các lưu ý quan trọng khi sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Digital Marketing DMA. Dưới đây là một số điểm quan trọng trong Điều Khoản Dịch Vụ này:

1. Tổng quan:

Điều Khoản Dịch Vụ áp dụng cho tất cả người dùng truy cập và sử dụng website và dịch vụ của Digital Marketing DMA. Khi bạn sử dụng nền tảng của họ, bạn đã đồng ý với các điều khoản và chính sách được công bố trên trang web của họ.

2. Phạm vi Dịch Vụ:

Digital Marketing DMA cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm SEO, viết nội dung, quảng cáo, thiết kế website, và thiết kế thương hiệu. Phạm vi cụ thể của mỗi dịch vụ sẽ được quy định trong Hợp Đồng Dịch Vụ giữa Digital Marketing DMA và Khách Hàng.

3. Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ:

Digital Marketing DMA giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với nền tảng, dịch vụ, và tài sản sở hữu trí tuệ khác của họ. Khách Hàng không được sao chép, sử dụng hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin hoặc tài sản sở hữu trí tuệ nào của Digital Marketing DMA mà không có sự cho phép.

4. Trách nhiệm về Quyền sở hữu trí tuệ vi phạm:

Cả Digital Marketing DMA và Khách Hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định về quyền sở hữu trí tuệ. Nếu có vi phạm, cả hai bên có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và thực hiện các biện pháp khắc phục.

5. Quyền và Nghĩa vụ của các bên liên quan:

Các bên cam kết tuân thủ các chính sách và điều khoản của Digital Marketing DMA, bao gồm cả Điều Khoản Dịch Vụ và Chính sách Bảo Mật.

6. Hành vi nghiêm cấm:

Các hành vi như sao chép thông tin, xâm nhập vào dịch vụ của Digital Marketing DMA, giả mạo, truyền tải thông tin sai lệch, và sử dụng dịch vụ cho mục đích trái pháp luật hoặc đạo đức đều bị nghiêm cấm.

7. Tuyên bố về giới hạn trách nhiệm:

Digital Marketing DMA không chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của người dùng và có quyền hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của họ vào dịch vụ. Digital Marketing DMA cũng không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào đối với thông tin và sản phẩm trên trang web của họ.

8. Bảo mật thông tin:

Digital Marketing DMA cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng và tuân thủ các quy định bảo mật thông tin.

9. Miễn trừ trách nhiệm:

Digital Marketing DMA được miễn trừ trách nhiệm nếu có các sự kiện bất khả kháng hoặc yêu cầu từ cơ quan nhà nước gây ra thiệt hại cho người dùng.

Điều Khoản Dịch Vụ này cung cấp một khung pháp lý cho việc sử dụng dịch vụ của Digital Marketing DMA và quy định quyền và trách nhiệm của cả Digital Marketing DMA và Khách Hàng. Để hiểu rõ hơn về các điều khoản cụ thể và quy định, bạn nên đọc toàn bộ tài liệu Điều Khoản Dịch Vụ và tham khảo các chính sách khác của Digital Marketing DMA.

Đánh giá page